Bezpłatna wysyłka od kwoty powyżej 80.00
PolskiAngielski
+48 507 850 007
Strona główna » Zwrot / Wymiana / Reklamacja

Zwrot / Wymiana / Reklamacja

ZWROT/WYMIANA/REKLAMACJA

Zwrot

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.

2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do kupkarme.pl, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@karmyhurtdetal>pl lub pisemnie na adres pocztowy KHD Tadeusz Chyl ul. 3-go Maja 97,  23-400 Biłgoraj.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić kupkarme.pl produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował kupkarme.pl o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres KHD Tadeusz Chyl ul.3 - go maja 97, 23-400 Biłgoraj

5. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy kupkarme.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KHD Tadeusz Chyl, ul 3-go Maja 97, 23-400 Biłgoraj.

7. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez kupkarme.pl przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem. kupkarme.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 

Wymiana produktów

1. Każdy klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Sklepie internetowym produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Sklepie internetowym w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, (z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2).

2. Wymianie nie podlegają karmy dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać do kupkarme.pl bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@kupkarme.pl lub pisemnie na adres pocztowy KHD Tadeusz Chyl, ul 3-go Maja 97, 23-400 Biłgoraj.

4. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez kupkarme.pl, wymieniany produkt musi zostać odesłany do kupkarme.pl wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował kupkarme.pl o woli skorzystania z prawa do wymiany produktu.

Reklamacja

1. Karmy Hurt i detal,  oświadcza, że produkty znajdujące się w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu. kupkarme.pl jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do kupkarme.pl bezpośrednio w jego siedzibie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@karmyhurtdetal.pl lub pisemnie na adres pocztowy KHD Tadeusz Chyl ul. £-go maja 97, 23-400 Biłgoraj.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.

4. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, kupkarme.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail